Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Umieranie wojsk z głodu - brak zboża

Jeśli w osadzie zużycie zboża jest większe niż produkcja, a dostawy zboża nie wystarczają, jednostki zaczynają ginąć z głodu.

W przypadku braku zboża w danej osadzie, wojska będące na utrzymaniu tej osady giną w następującej kolejności:

1. Wojska sojuszników. Najpierw giną te jednostki, których jest najwięcej. Gdy liczba ta wyrównuje się z liczbą jednostek z innego oddziału, to wojska z tych oddziałów zaczynają ginąć na przemian. Dzieje się tak, aż zginą wszystkie wojska sojusznicze.

2. Następnie giną wojska danego gracza, ale z innych jego osad. Także według reguły opisanej wyżej (najpierw te, których jest najwięcej).

3. W dalszej kolejności giną wojska danego gracza z tej osady, stacjonujące w niej. Znowu według tej samej reguły.

4. Na końcu giną wojska tego gracza, z tej osady, ale przebywające w danym momencie poza osadą - w podróży bądź w oazie (przyłączonej do tej osady).

Za każdą jednostkę która zginęła do Spichlerza trafia tyle zboża, ile kosztowało wyprodukowanie jednostki.

Bohater traktowany jest „pojedynczo”, jako inny typ jednostki. Za śmierć głodową bohatera gracz otrzymuje 100 jednostek zboża, niezależnie od poziomu i jednostki, z której wyszkolono bohatera.

 

Przykład 

1. Wojska stacjonujące w osadzie 1 gracza A:

  • od gracza B: 500 Legionistów, 300 EI
  • od gracza C: 400 Legionistów, 100 EC
  • od gracza D: 1600 Oszczepników

Wojska własne gracza A, w tym:

  • 500 Legionistów z osady 2,
  • 300 Legionistów z osady 3,

jednostki własne osady 1:

  • 200 Legionistów
  • 300 Pretorian.

2. Oprócz tego inne wojska z osady 1 gracza A są w trakcie ataku na inną osadę, jest to:

  • 200 Centurionów

3. Poza tym w oazie przyłączonej do osady 1 stacjonują wojska z tej osady:

  • 500 Centurionów


Kolejność umierania wojsk z głodu będzie taka:

1. Najpierw wojska w osadzie:

Od sojuszników:
Najpierw odział, którego jest najwięcej, czyli 1600 Oszczepników od D. Zaczną ginąć po kolei, aż ich liczba osiągnie tyle, ile kolejny największy oddział - czyli 500 (Legionistów od B).
Po osiągnięciu tej liczby wojska z oddziałów Oszczepników od D i Legionistów od B zaczną ginąć na przemian, aż osiągną wielkość kolejnego największego oddziału, czyli 400.
Teraz na przemian będą ginąć oddziały Legionistów od B, C i Oszczepników od D.
I tak dalej, na końcu wszystkie oddziały od sojuszników będą ginęły na przemian, aż zginą wszystkie.

Wojska własne gracza A:
Najpierw z innych osad, czyli najpierw oddział 500 Legionistów z osady 3, aż zostanie ich 300.
Następnie oddziały z osad 2 i 3 zaczną ginąć na przemian, aż zginą wszyscy.
W dalszej kolejności zaczną ginąć wojska z osady 1, najpierw te stacjonujące w osadzie. Najpierw zginie 100 z 300 Pretorian, następnie zaczną ginąć na przemian Legioniści i Pretorianie, aż zginą wszyscy.
Kolejni zginą żołnierze z osady 1 znajdujący się poza nią (ale będący na jej wyżywieniu). Najpierw większy oddział, czyli 500 Centurionów, zginie ich najpierw 300, po czym zaczną umierać na przemian Centurioni z oazy i Ci będący w trakcie ataku na inną osadę.
Wojska gracza A z osady 1, które były w innych osadach (albo oazach przyłączonych do innych oaz) oczywiście nie zginą (chyba, że w tamtych osadach też panował głód ;)).

Za każdą jednostkę która zginęła otrzymuje się do Spichlerza tyle zboża, ile kosztowało wyprodukowanie jednostki.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie