Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

ZM - Kolejka z Konta Plus a kolejka z Klubu

Jest kilka różnic między kolejkami budów dostępnymi w Koncie Plus a tymi w Złotym Klubie. Na dwie z nich warto zwrócić szczególna uwagę.

Konto Plus Złoty Klub
Można ustawić kolejkę tylko jeśli w osadzie jest dość surowców.
Można ustawić kolejkę, gdy w osadzie nie ma dośc surowców.
Można ustawić kolejkę jednego dodatkowego budynku.
Można ustawić kolejkę, trzech dodatkowych budynków.
Surowce przeznaczone na budowę pobierane są od razu – w magazynach jest więcej miejsca na nową produkcję/zysk z grabieży/na transporty.
Surowce przeznaczone na bdowę pobierane są w chwili rozpoczęcia budowy.
Surowce są więc chronione przed grabieżą.
Surowce nie są chronione przed grabieżą, nawet jeśli jest ich dość na to, by natychmiast rozpocząć budowę.
Klejnośc zaplanowanych budów nie ulega zmianie. Pierwsza realizowana jest ta budowa, na którą najszybciej uzbierane zostaną surowce.

Jeśli korzystasz zarówno z Kolna Plus, jak i Złotego Klubu, możesz w jednym czasie budować jeden budynek oraz mieć kolejkę czterech budów, z czego tylko jedna jest „opłacona” i wydane na nią surowce są chronione przed grabieżą.

Rzymianie, którzy mogą jednocześnie budować pole surowców i budynek, mogą mieć dwie trwające budowy i taka kolejkę jak wyżej.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie