Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Jak poprosić sojuszników o pomoc?

Wstępujemy do sojuszy, by nawzajem sobie pomagać. Gdy prosimy o pomoc, warto pamiętać, że nasi sojusznicy rezygnują dla nas ze swoich planów (np. oddają część surowców, przez co sami wolniej budują swoje osady i jednostki), szkoda by więc było, gdyby ich pomoc się marnowała.

Każdy sojusz sam ustala, do kogo i jak wysyłane są prośby o wsparcie. Jednak zakres niezbędnych informacji jest zawsze bardzo podobny.

Prośba o przysłanie wsparcia

 • gdzie wysłać wsparcie – koordynaty osady, najlepiej w formie linku (zob. Linki w wiadomościach i na forum sojuszu),
 • kiedy wsparcie jest potrzebne, czyli czas spodziewanego uderzenia (godzina i ewentualnie dzień) lub okres, w jakim wojsko będzie potrzebne w osadzie (od–do, wsparcie stałe),
 • czy potrzebne jest wyżywienie dla wojska (jeśli tak, podaj też pojemność Spichlerza), czy też możesz wyżywić je sam,
 • kto atakuje – nick gracza i jego sojusz, najlepiej w formie linku (zob. Linki w wiadomościach i na forum sojuszu),
 • jakie są Twoje przypuszczenia co do celu ataku – czy jest to atak niszczacy (z machinami oblężniczymi), czy przejmujący (z administratorami), czy tylko grabież, ale np. warta obrony, bo można złapać duży off przeciwnika,
 • jakie znaczenie do Ciebie i sojuszu ma obrona tej osady – szczególnie chronione są stolice, osady offowe, osady z ważnymi artefaktami, no i oczywiście z Cudem Świata (w tym ostatnim wypadku wszystkie powyższe informacje powinny być dla sojuszników oczywiste).

Prośba o przysłanie zboża dla wojska

 • gdzie wysłać zboże – koordynaty osady, najlepiej w formie linku (zob. Linki w wiadomościach i na forum sojuszu),
 • jak duże jest zapotrzebowanie,
 • pojemność Spichlerzy w osadzie – nie warto, by sojusznicy przysyłali duże transporty, gdy Twój Spichlerz jest mały, dla Ciebie i dla nich korzystniej będzie, gdy wyślą jednego czy dwóch handlarzy, ale np. w godzinnych odstępach lub dwu-, trzykrotnie,
 • jeśli planujesz zamianę surowców na zboże, poinformuj, że możesz przyjąć surowce (podaj pojemność Magazynów, zwłaszcza jeśli są małe).
 • dodatkowo, jeśli uważasz, że skłoni to sojuszników do hojniejszej pomocy – skąd takie zapotrzebowanie – bronisz czegoś bardzo cenego dla sojuszu (np. artefaktu), spodziewasz się poważnych ataków i zgromadziło się u Ciebie dyżo wojska.

Prośba o przysłanie surowców na odbudowę zniszczonej osady

 • gdzie wysłać surowce – koordynaty osady, najlepiej w formie linku (zob. Linki w wiadomościach i na forum sojuszu),
 • pojemność Magazynów i Spichlerzy w osadzie,
 • czy potrzebne jest wyżywienie dla wojska, czy też możesz wyżywić je sam,
 • dodatkowe informacje, które mogą skłonić sojuszników do hojniejszej pomocy, np. osada po ciężkich bojach obroniła się, ale potrzebuje wsparcia, nadal przechowywany jest tam cenny artefakt itp.

Może się wydawać, że to sporo, jeśli jednak przekażesz te informacje, więcej graczy zdoła Ci pomóc. Nie będziecie tracić czasu na dodatkowe ustalenia. Weź też pod uwagę, że część graczy może w danej chwili nie mieć czasu na rozmowy i chętnie wysłałaby pomoc, ale brak informacji może im to uniemożliwić.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie