Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Scattered Empire - ogólne informacje

TRAVIAN Scattered Empire

INFORMACJE OGÓLNE

 • Czas trwania serwera: 200 dni
 • Podstawa wygranej: zgromadzone punkty zwycięstwa
 • Ta wersja bazuje na wersji Ancient Europe, bonusy Targu i Placu Turniejowego są tutaj także podwojone.

Zmiany wprowadzone w wersji Travian Scattered Empire

1. Mapa

Wersja Scattered Empire posiada mapę wzorowaną na wersji Ancient Europe. Nowością jest jednak jej podział na 87 autonomicznych regionów.

mapa_Travian_Scattered_Empire

2. Regiony i ich kontrolowanie

Na serwerach w wersji Scattered Empire znajduje się 87 autonomicznych regionów, z których każdy może być kontrolowany przez graczy. Pozwala to zdobyć punkty zwycięstwa oraz aktywować moc artefaktów.

Przejęcie kontroli w regionie jest możliwe dopiero po odblokowaniu danego regionu. Odblokowanie następuje, gdy 5 największych sojuszy w danym regionie osiągnie w sumie co najmniej 10 000 ludności (liczą się tylko osady w danym regionie). Raz odblokowany region nie może zostać ponownie zablokowany.

Odblokowany region może zostać przejęty przez sojusz, który uzyska więcej  niż 50% populacji 5 największych w danym regionie sojuszy. Liczy się tylko populacja osad z danego regionu. Sojusz musi utrzymać tę przewagę przez 24 godziny, aby przejąć kontrolę nad regionem. Będzie wtedy otrzymywać punkty zwycięstwa, a jego członkowie będą mogli aktywować moc artefaktu w swoich osadach.

Liczbę populacji danego regionu oraz procentowy udział poszczególnych sojuszy można sprawdzić w Ambasadzie w osadzie położonej w danym regionie. Informacje te podane są na specjalnej karcie "Region" w Ambasadzie.

Dodatkowo w statystykach, na karcie "regiony" można znaleźć informacje na temat poszczególnych regionów, w tym liczbę populacji największego sojuszu w danym regionie oraz jego udział procentowy wśród pierwszych 5 sojuszy.

Jeśli sojusz utraci kontrolę nad regionem, moc artefaktu aktywowana u członków tego sojuszu jest natychmiast wyłączana, a sojusz przestaje otrzymywać punkty zwycięstwa za ten region.

Przykład:
Poniższa grafika przedstawia sytuację w pewnym regionie.

przeglad_regionu

Sojusz “C&T” posiada ponad 50% łącznej populacji pięciu największych sojuszy w regionie, a zatem kontroluje region. Pozostałe sojusze wymienione na liście należą do czołowej piątki w danym regionie, lecz nie kontrolują go.

3. Moc artefaktów i punkty zwycięstwa

Członkowie sojuszu, który kontroluje dany region, mogą korzystać z mocy artefaktu tego regionu. Potrzebny do tego jest Skarbiec na poziomie 10 (artefakty małe, o zasięgu na osadę) lub 20 (artefakty duże/unikatowe, o zasięgu na całe konto). Osada, w której aktywuje się moc, nie musi leżeć na terenie tego regionu.

Poza powyższymi obowiązują następujące ograniczenia:

 • Na jednym koncie może być aktywna tylko jedna moc artefaktu dużego lub unikatowego (o zasięgu na całe konto)
 • W każdej osadzie można aktywować maksymalnie jeden artefakt
 • W sumie na koncie mogą być aktywne maksymalnie 3 moce artefaktów (1 o zasięgu na całe konto i 2 na pojedyncze osady albo 3 o zasięgu na pojedyncze osady)

Zatem w jednej osadzie mogą działać maksymalnie dwie moce (jedna o zasięgu na całe konto, aktywowana w innej osadzie oraz druga, o zasięgu na osadę, aktywowana w tej osadzie - przy czym nie mogą być tego samego typu).

Moc artefaktu aktywuje się na 24 godziny. Pierwsze użycie każdego dnia jest darmowe, kolejne kosztują Złote Monety, tak jak w Ancient Europe (5 ZM za zasięg na jedną osadę, 10 za zasięg na całe konto).

Kiedy moc artefaktu może wygasnąć:

 • po 24 godzinach od aktywacji
 • jeśli wyjdzie się z sojuszu (wyrzucanie graczy z sojuszu jest opóźnione)
 • gdy utraci się osadę, w której aktywowana została moc
 • gdy sojusz utraci kontrolę nad regionem, z którego pochodzi moc

Sojusze zbierają punkty zwycięstwa, które zadecydują o wygranej na koniec gry. Punkty zbiera się przez kontrolowanie regionów. Każdy region daje określoną liczbę punktów zwycięstwa na dzień, w zależności od mocy artefaktu:

 • mała moc artefaktu - 10 punktów na dzień
 • duża moc artefaktu - 30 punktów na dzień
 • unikatowa moc artefaktu - 50 punktów na dzień

4. Łączenie wojsk

W wersji Scattered Empire wprowadzono możliwość łączenia swoich wojsk z różnych osad tak, że można je później wysłać razem do ataku lub na pomoc.

5. Dalsze przesyłanie posiłków od sojuszników

Kolejną zmianą specjalnej wersji Scattered Empire jest możliwość przesłania dalej posiłków otrzymanych od sojusznika - do innej osady dowolnego członka sojuszu.

6. Kocioł alchemika.

Kocioł alchemika to unikalna funkcja dostępna wyłącznie na serwerach w wersji Scattered Empire. Powala on na zdobywanie cennych nagród. Każdego dnia gracz otrzymuje jedną szansę na darmowe wyłowienie z Kotła nagrody (szansa pojawia się codziennie o godzinie 12:00*). Każda kolejna próba kosztuje 2 Złote Monety.

Aby zdobyć nagrodę należy wykonać następujące kroki:

 • W oknie „Kocioł alchemika” (poniżej okna informacyjnego, w lewej części okna gry) kliknąć na „Kliknij po szczegóły”
 • Wybrać przycisk „Zdobądź nagrodę”
 • W celu odebrania nagrody należy udać się do zakładki „Zdobyte nagrody” oraz kliknąć na wybraną nagrodę (w przypadku wygrania surowców konieczne będzie potwierdzenie przyciskiem „zrealizuj”)

*w chwili pisania tego artykułu w grze istnieje błąd, który powoduje, że darmowe zamieszanie kotła jest resetowane o innej porze, około 13:00.

7. Zakończenie serwera.

Serwer w wersji Scattered Empire kończy się po upływie 200 dni od startu. Serwer wygrywa sojusz, który w trakcie jego trwania zgromadził największą liczbę punktów zwycięstwa.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie