Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Rise of Alliances - łączenie wojsk

Przenoszenie jednostek

1. Podstawowe informacje.

2. Jak przenieść jednostki z jednej osady do drugiej?

3. Ograniczenia funkcji przenoszenia wojsk.

4. Koszty łączenia wojsk.

1. Podstawowe informacje.

Funkcja przenoszenie jednostek dostępna jest na serwerach w specjalnej wersji Rise of Alliances. Każde przeniesienie jednostek wiąże się z poniesieniem kosztu w surowcach lub Złotych Monetach. Przeniesienie możliwe jest wyłącznie w ramach osad tego samego gracza.

Jednostki przeniesione powyższą metodą są traktowane jak jednostki wyszkolone w osadzie, do której zostały przeniesione.

 2. Jak przenieść jednostki z jednej osady do drugiej?

W celu przeniesienia jednostek należy wykonać następujące czynności: 

  • Wysłać jednostki do osady, do której chcemy je przenieść jako zwykłe posiłki
  • Po dotarciu jednostek udać się do Miejsca zbiórki w osadzie, do której chcemy je przenieść
  • W oknie „Przegląd” odszukać interesujące nas jednostki
  • Wybrać „dołącz do osady” (jak zaznaczono na poniższej grafice
  • Ustawić pożądaną ilość jednostek (nie trzeba przenosić wszystkich jednostek) i wybrać „połącz za surowce” lub „połącz za Złote Monety”

 

3. Ograniczenia funkcji przenoszenia wojsk.

Obowiązują następujące ograniczenia:

  • Nie ma możliwości przeniesienia osadników, wodzów, katapult, taranów ani bohatera
  • Przeniesione jednostki korzystają z ulepszeń w Warsztacie płatnerza osady, do której trafiają
  • Możliwe jest przeniesienie do danej osady jednostek, które nie zostały w niej zbadane

4. Koszty łączenia wojsk.

Koszt przeniesienia jednostek uzależniony jest od rodzaju i liczby jednostek.

Dołączenie 1000 Pałkarzy będzie kosztowało 500 000 surowców lub 13 Złotych monet.

Łączenie za surowce:

Koszty dołączenia jednostek do innej osady stanowią dwukrotność kosztów ich wyszkolenia. Jeżeli zamierzamy dołączyć 1000 Pałkarzy, koszty wyliczamy następująco:

Koszt wyszkolenia jednego Pałkarza to:

 95   75   40  40

Łącznie: 250 surowców

250 000 * 2 = 500 000 surowców łącznie (190000 , 150000 , 80000 , 80000 ).

Połączenie tych jednostek za Złote monety wyliczamy według poniższego wzoru:

250 000 (koszt wyszkolenia 1000 Pałkarzy) * 2 / 40 000 = 13 Złotych monet.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie