Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

System koalicji

W Travianie na serwerach, które wystartowały po 15 sierpnia 2019 jest możliwość zawierania koalicji z maksymalnie 4 sojuszami, które zostaną tym samym ze sobą połączone. Mechanika paktów o nieagresji pozostaje bez zmian w stosunku do wersji gry Travian: Legends.

Co to oznacza?

Sojusz A i sojusz B mogą zawiązać koalicję; jeden z nich wysyła zaproszenie do drugiego, a drugi je akceptuje. W momencie, gdy to się stanie zostanie to pokazane w zakładce "Przegląd".

Path to Pandora: Confederacy


W tym momencie sojusz A chce zaprosić do koalicji sojusz C; zaproszenie to musi zostać wysłane zarówno przez sojusz A, jak i sojusz B, dopiero wtedy sojusz C będzie mógł je przyjąć i zostanie dodany do obecnej koalicji.

Sojusz może opuścić koalicję w każdym momencie. Może on zostać także z niej usunięty, ale tylko w momencie, gdy wszystkie pozostałe sojusze w koalicji wyrażą na to zgodę.

Dodatkowym ograniczeniem jest fakt, że możesz wysłać swoje surowce lub wojska wyłącznie do pozostałych wiosek na swoim koncie lub do kont sojuszników oraz koalicjantów. Do pozostałych kont na serwerze, nie będziesz mógł wykonać takich akcji. W przypadku, gdy sojusz opuści koalicję:

  • Żadne nowe jednostki ani surowce nie będą mogły zostać wysłane do kont, które należą do takiego sojuszu. W przypadku, gdy surowce były w drodze w momencie, gdy sojusz opuścił koalicję zostaną one dostarczone.
  • Posiłki z pozostałych sojuszy należących do tej koalicji znajdujące się w osadach sojuszu, który opuścił koalicję lub posiłki z sojuszu opuszczającego koalicję, które stacjonują w osadach koalicji zostaną zawrócone do osad, z których pochodzą po 12 godzinach od momentu wyjścia sojuszu z koalicji
  • Posiłki, które są w drodze po 12 godzinach, od wyjścia sojuszu z koalicji zostaną natychmiast zawrócone do dotarciu do swojego celu podróży.

Podczas, gdy wszystkie oferty publiczne są widoczne dla każdego gracza w momencie zaznaczenia opcji "tylko sojusz" Twoja oferta będzie nadal widocznie jedynie dla sojuszników. Nie będzie widoczna dla koalicjantów.

Path to Pandora: Confederacy


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie