Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Zasady gry (wyjaśnienia)

Zasady gry

Zasady gry obowiązujące w Travianie PL są dostępne przez link na dole głównej strony gry.

Regulaminu gry (General Terms and Conditions of Travian)

Obowiązujący w Travianie PL Regulamin jest dostępny przez link na dole głównej strony gry.

Automatyczne systemy kontrolujące grę

Do gry zaimplementowane zostały trzy systemy kontrolowania gry i dotyczą:

 • nadmiernych przesyłów surowców
 • przejęć osad od zaprzyjaźnionych graczy
 • korzystania z niedozwolonych progranów (botów/skryptów).

Systemy kontroli są częścią kodu gry. W ten sposób blokowane są działania, które mogłyby doprowadzić do zablokowania konta – w przypadku pierwszych dwóch systemów. Natomiast trzeci system ma na celu ukrócenie – przez nakładanie kar, procederu korzystania z niedozwolonych programów wspomagających.

Automatyczny system blokujący pushing

'Pushing' to nadmierne przesyłanie surowców. System ma więc za zadanie zapobieganie takim sytuacjom.

Limity dotyczą tego, ile surowców jeden gracz może przesłać do drugiego. Gdyby miało dojść do przekroczenia limitów, przesyłka będzie niemożliwa.

Limity zostały utworzone dla trzech typów realcji miedzy kontami.

Typy relacji między kontami

1. Gracze ostatnio nie logowali się z tego samego komputera ani z tej samej sieci (IP).
2. Gracze ostatnio logowali się z tej samej sieci (IP) lub przynajmniej jeden z nich był zastępcą drugiego.
3. Gracze używali ostatnio do logowania tego samego komputera lub jeden gracz obecnie zastępuje drugiego.

Sytuacje brane pod uwagę przez system

 • przesłanie surowców do większego gracza
 • przesłanie surowców do mniejszego gracza
 • przesłanie surowców do większego gracza na utrzymanie wysłanych posiłków
 • przesłanie surowców do mniejszego gracza na utrzymanie wysłanych posiłków
 • grabież większego gracza
 • grabież mniejszego gracza

Godzinna produkcja

Wszystkie limity oparte są na godzinnej produkcji. Surowce wytwarzane w ciągu godziny we wszystkich osadach gracza (drewno, glina i żelazo) oraz produkcja zboża (po odjęciu populacji konta). Ponadto liczony jest średni godzinny przychód z grabieży w poprzednim tygodniu (własne łupy gracz – surowce zgrabione z osad gracza).

Jakie surowce można wysłać?

Jeśli ilość przesłanych surowców jest zależna od zboża (np. w przypadku wysyłania zboża dla posiłków stacjonujących u innego gracza), może się okazać, że nie będzie mozna wysłać innych surowców niż zboże. Dlatego warto umiarkowanie zastępować zboże surowcami.

Wysyłanie surowców „awansem”

W niektórych przypadkach może wysłać surowce z pewnym wyprzedzeniem. Jesli np. dozwolone jest wysłanie surowców na kolejnych 7 dni, można jednym transportem wysłać 7-krotność dziennego limitu.

Zasady dla powiązań typu 1

1. Do większego gracza można wysłać 2 x godzinną produkcję na dzień (można naraz wykorzystać limit za kolejne 7 dni), ale tylko przy populacji >40.
2. Do mniejszego gracza można wysłać 3 x godzinną produkcję na dzień (można naraz wykorzystać limit za kolejne 7 dni), ale tylko przy populacji >40.
3. Można wysłać posiłki do większego gracza. Można wysłać do 150% zapotrzebowania tych wojsk na zboże (100% na kolejne 24 godziny). Dodatkowe 50% dotyczy przesyłek, gdzie ilość zboża jest większa niż pozostałych surowców.
4. Można wysłać posiłki do mniejszego gracza. Można wysłać do 300% zapotrzebowania tych wojsk na zboże (100% na kolejne 24 godziny). Dodatkowe 200% dotyczy przesyłek, gdzie ilość zboża jest większa niż pozostałych surowców.
5. Można atakować większego gracza bez ograniczeń (jeśli gracz jest z tej samej koalicji, obowiązuje ograniczenie takie, jak w punkcie 2.).
6. Można atakować mniejszego gracza bez ograniczeń (jeśli gracz jest z tej samej koalicji, obowiązuje ograniczenie takie, jak w punkcie 1.).
7. Można przejąć osadę, o ile gracz nie był ani zastępcą (i przynajmniej raz się zalogował), ani zastępowanym przez danego gracza w ciągu ostatnich 14 dni oraz o ile obydwaj gracze nie byli w tym samym sojuszu lub koalicji w ciągu ostatnich 2 dni.

Zasady dla powiązań typu 2

1. Do większego gracza można wysłać 1 x godzinną produkcję na dzień (można naraz wykorzystać limit za kolejne 3 dni), ale tylko przy populacji >40.
2. Do mniejszego gracza można wysłać 2 x godzinną produkcję na dzień (można naraz wykorzystać limit za kolejne 3 dni), ale tylko przy populacji >40.
3. Można wysłać posiłki do większego gracza. Można wysłać do 125% zapotrzebowania tych wojsk na zboże (100% na kolejne 12 godzin). Dodatkowe 25% dotyczy przesyłek, gdzie ilość zboża jest większa niż pozostałych surowców.
4. Można wysłać posiłki do mniejszego gracza. Można wysłać do 150% zapotrzebowania tych wojsk na zboże (100% na kolejne 12 godzin). Dodatkowe 50% dotyczy przesyłek, gdzie ilość zboża jest większa niż pozostałych surowców.
5. Można atakować większego gracza bez ograniczeń (jeśli gracz jest z tej samej koalicji, obowiązuje ograniczenie takie, jak w punkcie 2.).
6. Można atakować mniejszego gracza, ale obowiązuje ograniczenie takie, jak w punkcie 1.
7. Można przejąć osadę, o ile gracz nie był ani zastępcą (i przynajmniej raz się zalogował), ani zastępowanym przez danego gracza w ciągu ostatnich 14 dni oraz o ile obydwaj gracze nie byli w tym samym sojuszu lub koalicji w ciągu ostatnich 2 dni.

Zasady dla powiązań typu 3

1. Do większego gracza nie można nic wysłać.
2. Do mniejszego gracza można wysłać 2 x godzinną produkcję na dzień, ale tylko przy populacji >40.
3. Można wysłać posiłki do większego gracza. Można wysłać do 100% zapotrzebowania na zboże tych wojsk (100% na kolejne 6 godzin). Zezwolenie na przesyłki na kolejne 6 godzin dotyczy tylko przesyłek, gdzie ilość zboża jest większa niż pozostałych surowców.
4. Można wysłać posiłki do mniejszego gracza. Można wysłać do 100% zapotrzebowania tych wojsk na zboże (100% na kolejne 12 godzin). Zezwolenie na przesyłki na kolejne 6 godzin dotyczy tylko przesyłek, gdzie ilość zboża jest większa niż pozostałych surowców.
5. Można atakować większego gracza, ale obowiązuje ograniczenie takie, jak w punkcie 2.
6. Można atakować mniejszego gracza, ale obowiązuje ograniczenie takie, jak w punkcie 1.
7. Nie można przejmować osad.
8. Nie można grabić osad, jeśli w ciągu ostatnich 6 godzin otrzymało się z nich surowce.

Wyjątki

 • Nie ma limitów przesyłek dla osady z Cudam Świata.
 • Osady z Cudem Świata można atakować bez ograniczeń, podobnie jest z posiłkami.
 • Osady z artefaktami mogą być zaopatrywane w zboże bez ograniczeń..
 • Wymiany na Rynku: jeśli stosunek wymiany nie przekracza 20%, wymiana jest zawsze możliwa.

 

Automatyczny system kontrolujący przejęcia osad

Blokowanie podbojów jest równiez częścią kodu gry.

Ogranicznia w tym zakresie nie są skomplikowane, ale mogą rodzić pewne pytania.

Typy relacji między kontami

1. Gracze ostatnio nie logowali się z tego samego komputera ani z tej samej sieci (IP).
2. Gracze ostatnio logowali się z tej samej sieci (IP) lub przynajmniej jeden z nich był zastępcą drugiego.
3. Gracze używali ostatnio do logowania tego samego komputera lub jeden gracz zastępuje drugiego, który nie logował się ostatnio na swoje konto.

Zasada dla powiązań typu 1

 • podbój jest możliwy, jeśli obydwaj gracze nie byli w tym samym sojuszu lub koalicji w ciągu ostatnich 2 dni

Zasada dla powiązań typu 2

 • podbój jest możliwy, jeśli miedzy kontami nie było aktywnych powiązań sitterskich w ciągu ostatnich 14 dni oraz jeśli gracze nie byli w tym samym sojuszu lub koalicji w ciągu ostatnich 2 dni oraz jeśli gracze nie są obecnie w sojuszach, które mają ze sobą pakt o nieagresji

Zasada dla powiązań typu 3

 • nie można podbijać osad

Wyjątki

 • Osada z Cudem Świata zawsze może zostać podbita, o ile nie jest ostatnią osadą gracza.
 • Osada z artefaktem zawsze może zostać podbita, o ile nie jest stolicą lub ostatnią osadą gracza.

 

Detekcja botów

Używanie zmodyfikowanej przeglądarki, botów i skryptów jest zakazane. To najtrudniejsza i wymagająca zebrania wielu informacji kwestia, dlatego detekcja botów została zaprogramowana i wykonywana jest przez zautomatyzowany system.

Warto pamietać, że nie wszystkie konta na serwerze są sprawdzane w tym samym czasie! Kontrole wykonywane są na wszystkich serwerach w sposób wyrywkowy. Oznacza to, że gracz korzystający ze skryptu może przez jakiś czas uniknąć problemów, jeśli jednak jego konto zostanie rozpoznane przez system, zaczną się kłopoty.

System działa w pełni automatycznie. Aktywność konta nie jest wyznacznikiem dla systemu.

Gracz przyłapany na używanu skryptów otrzymuje pierwszą karę i komunikat o konsekwencjach dalszego używania skryptów. Komunikat zawiera też kod captcha.

 System jest cały czas uzupełniany o dane o kolejnych botach i skryptach. Nawet jeśli przez jakiś czas ktoś korzysta ze skryptów bezkarnie, to jednak będzie to czas krótki. 

 

Automatyczny system blokujący pushing w wersji Rise of Alliances 2

Jako, że szybki start oznacza dużo więcej surowców w grze od samego początku, przerobiliśmy nasz system anty-pushingowy. Zmieniona wersja liczy przesyłki/grabieże między poszczególnymi osadami (a nie całymi kontami) i ogranicza liczbę surowców, jakie można przejąć lub przesłać do 20% dobowej produkcji osady.

 

Zasady dotyczą wszystkich typów połączeń (to samo urządzenie, to samo IP, różne adresy IP)

 • Liczba surowców, jakie mogą zostać przesłane pomiędzy osadami jest resetowana raz dziennie wraz z resetowaniem codziennych zadań.Produkcja dzienna również jest aktualizowana w tym czasie.
 • Ochrona antypushingowa bazuje na podstawie dziennej produkcji danej osady. Proszę pamiętać, że obecnie może pojawić się komunikat o braku możliwości wysłania surowców z niektórych z osad (gdy limit w tych osadach zostanie przekroczony).
 • Strategia grabieży będzie musiała zostać przez Was nieco zmieniona, ale uważamy, że nowe zasady spowodują, iż rozgrywka stanie się bardziej zbalansowana i przyjemniejsza.

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie