Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Duży spichlerz

Duży spichlerz

Wymagania:  Główny budynek poziom 10, Cud Świata poziom 0, można zbudować kilka w jednej osadzie, od Traviana 2.5
lub 2) artefakt Projekt/Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza
ostatnio zminiony w Travianie 3.5

W Dużym spichlerzu, podobnie jak w Spichlerzu, przechowywane są zapasy zboża. Jest on jednak znacznie pojemniejszy, co pozwala na składowanie ogromnej ilości zboża.

Duży spichlerz może zostać wybudowany w przejętej od Natarów osadzie, w której znajdują się fundamenty Cudu Świata.

Gracz, który dysponuje artefaktem „Projekt/Plan Dużego magazynu i Dużego spichlerza”, może stawiać Duży spichlerz w osadzie objętej działaniem tego artefaktu (mały artefakt pozwala budować tylko w osadzie, w której jest przechowywany, duży artefakt – w każdej osadzie gracza).

Utrata artefaktu, a w przypadku małego artefaktu również jego przeniesienie do innej osady, oznacza, że budynku nie można dalej rozbudować, a gdyby został on zburzony – nie można odbudować zniszczonych poziomów.

Po rozbudowaniu jednego Dużego spichlerza na 20. poziom, można wznosić kolejne.

Szczegółowe dane (takie jak koszt budowy, utrzymanie, generowane punkty kultury itp.) znajdziesz tutaj.

Zobacz pełną tabelę czasów budowy dla tego budynku na serwerze zwykłym, speed ×2, speed ×3, speed ×5.

Uwaga: w tabelach dotyczących czasu budowy podano wartości, które dla osady z Cudem Świata zawsze dzielimy przez 2.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie