Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Bohater - Informacje ogólne

Wymagania:

W chwili utworzenia konta w grze masz już swojego bohatera.

Bohater to potężny wojownik, który bierze udział w bitwach i specjalnych wyzwaniach. Można go wysłać do ataku lub na pomoc tak samo, jak inne jednostki. Jest jednak jedna różnica - można także przenieść bohatera do innej osady (należącej do właściciela bohatera), gdzie będzie następnie traktowany jak jednostki wyszkolone w tej osadzie. Można to zrobić, gdy w docelowej osadzie jest Miejsce zbiórki. Przy wydawaniu bohaterowi rozkazu przemarszu należy zaznaczyć opcję "zmień osadę bohatera". W osadzie docelowej nie musi stać Dwór bohatera (to zmiana w stosunku do wcześniejszych wersji gry).

Bohater, w przeciwieństwie do innych jednostek, ma pasek zdrowia. Gdy bohater jest raniony w trakcie bitwy lub wyzwania, jego liczba punktów zdrowia jest obniżana. Obrażenia w bitwach zależą od tego, ile procent wojsk bohatera zginęło w bitwie. W przypadku wyzwań obrażenia zależą od tego, które to wyzwanie licząc od początku gry (każde kolejne wyzwanie jest trudniejsze), od stopnia trudności wyzwania oraz od siły bohatera (im większa siła, tym mniejsze obrażenia, nawet zerowe, odniesie bohater). Dlatego warto zainwestować w siłę bohatera, aby mógł podejmować wyzwania bez uszczerbku na zdrowiu.

Uwaga, jeśli bohater otrzyma w jednej bitwie lub podczas jednego wyzwania rany obniżające jego poziom zdrowia o 90% lub więcej, zawsze ginie.

Bohater jest automatycznie leczony (w wolnym tempie). Można przyspieszyć leczenie używając maści i wyposażając bohatera w przedmioty powiększające regenerację.

Bohaterowie różnią się ze względu na nację. Cechy te nie mogę być doskonalone przez gracza.

 • Rzymianie
  każdy punkt umiejętności daje bohaterowi 100 punktów siły (u innych nacji jest to 80 punktów)
 • Galowie
  +5 do szybkości, o ile bohater porusza się konno
 • Germanie
  wszystkie jednostki atakujące z bohaterem potrafią zrabować 20% Kryjówki obrońcy
 • Egipcjanie
  Produkcja surowców przez bohatera jest podwojona
 • Hunowie
  Konna armia podróżująca z bohaterem jest szybsza

Ponadto bohatera charakteryzują cztery atrybuty: siła, bonus off (do ataku), bonus def (do obrony) oraz „surowce”, czyli zwiększenie produkcji surowców w osadzie, do której jest przypisany bohater. Każdy z atrybutów można rozwijać do 100 punktów umiejętności (na każdy poziom doświadczenia bohatera przypadają 4 punkty umiejętności).

W chwili rozpoczęcia gry bohater ma 4 punkty umiejętności, które są przydzielone do produkcji surowców.

 • Siła

  Punkty zainwestowane w tę umiejętność zwiększają siłę ataku i obrony bohatera. Bohater zaliczany jest do piechoty, jeśli porusza się pieszo. Jeśli bohater wyposażony jest w konia, uznawany jest za kawalerię.

 • Bonus off (bonus do ataku)

  Punkty zainwestowane w tę umiejętność zwiększają siłę ataku całej armii, która atakuje wraz z bohaterem. Każdy punkt daje 0,2%, czyli maksymalnie można zwiększyć siłę atakującej armii o 20%.

 • Bonus def (bonus do obrony)

  Punkty zainwestowane w tę umiejętność zwiększają siłę obrony wszystkich jednostek gracza, które stają do obrony wraz ze swoim bohaterem. Każdy punkt daje 0,2%, czyli maksymalnie bohater może powiększyć siłę armii defensywnej o 20%.
  Bonus dotyczy tylko jednostek gracza, do którego należy bohater. Jednostki innych graczy mogą zostać wzmocnione tylko przez własnych bohaterów.

 • Surowce

  Punkty zainwestowane w tę umiejętność zwiększają produkcję surowców w osadzie, do której przypisany jest bohater (również jeśli wykonuje on jakieś polecenie, a nawet gdy wspiera inna osadę). Można rozłożyć bonus równomiernie na wszystkie rodzaje surowców lub zwiększyć produkcję wybranego surowca).
  W każdej chwili można zmienić ustawienia tego atrybutu. Liczba produkowanych surowców za każdy wydany punkt doświadczenia na ten atrybut różni się względem nacji. W poniższej tabeli przedstawiono wartości produkowanych surowców za każdy wydany punkt doświadczenia z podziałem na nacje.

Nacja Wartość produkowanych surowców za każdy wydany punkt atrybutu dla serwerów, które wystartowały przed 01.01.2019 Wartość produkowanych surowców za każdy wydany punkt atrybutu dla serwerów, które wystartowały po 01.01.2019
Egipcjanie 12* / 40** 12 / 40
Hunowie 6 / 20 9 / 30
Rzymianie 6 / 20 9 / 30
Germanie 6 / 20 9 / 30
Galowie 6 / 20 9 / 30

* - liczba produkowanych surowców w przypadku wybrania opcji produkcji wszystkich surowców.
** - liczba produkowanych surowców w przypadku wybrania opcji produkcji konkretnego surowca.

Po rozbudowaniu Dworu bohatera na 10. poziom bohater może przyłączyć oazę do osady. Kolejne oazy można przyłaczyć, gdy Dwór bohatera zostanie wzniesiony na 15. i 20. poziom. 

Można przyłączyć tylko oazy, które znajdują się w odległości do 3 pól od osady, czyli w kwadracie 7×7 pól (osada musi znajdować się w środku tego kwadratu).

Przykład poniżej przedstawia osadę gracza (kolor czarny) oraz oazy, których przejęcie z tej osady jest możliwe (kolor czerwony). Maksymalnie można przyłączyć 3 oazy. 

Conquerable oases


Zob. Jak podbić oazę zamieszkałą przez zwierzęta? oraz Jak podbić oazę zajętą przez innego gracza? w artykule Oaza

Doświadczenie bohatera

Liczba zdobywanych przez bohatera punktów doświadczenia opiera się na ilości zjadanego zboża wojsk wysłanych do bitwy.

Poniżej przedstawiamy 2 przykłady, które precyzyjnie pokazują jak przyznawane są punkty doświadczenia.

1) Sojusz broni cel we wczesnej fazie gry tylko z bohaterami. W grę nie wchodzą żadne inne broniące się wojska. Każdy bohater otrzymuje swoją sprawiedliwą część doświadczenia.

Sytuacja: Gracz A atakuje z siłą 10 Gromów Tauetesa i 10 falang  = 30 zjadanego zboża

Zakładając, że w obronie uczestniczy 10 bohaterów oraz, że wszystkie atakujące jednostki zginęły podczas tego ataku każdy z bohaterów otrzyma  po 10% doświadczenia z sumy zjadanego przez atakujące jednostki zboża, ponieważ ich udział zboża w walce wynosił dokładnie tyle samo, czyli 6 zboża (co jest kosztem utrzymania bohatera). Każdy z bohaterów otrzyma zatem 3 punkty doświadczenia.

2) Podczas obrony sojuszu jeden gracz wysyła całą armię, w tym bohatera, podczas gdy inny gracz zapewnia tylko swojego bohatera. Gracz zapewniający więcej wojsk (zjadane zboże) niż tylko bohater otrzyma większą część doświadczenia.

Sytuacja: Gracz A atakuje z siłą 10 Gromów Tauetesa i 10 falang  = 30 zjadanego zboża

Zakładając, że jest 2 bohaterów (6+6 zjadanego zboża), z których pierwszy broni osady 88 Falangami (łącznie 100 zjadanego zboża w obronie), a wszystkie atakujące wojska zostaną zabite, doświadczenie zostanie policzone w inny sposób. 
Bohater drugi, który uczestniczy w walce "solo" otrzyma 6% udziału w doświadczeniu
a bohater pierwszy, który został wysłany falangami, dostanie 94% doświadczenia
Oznacza to, że bohater drugi solo otrzyma 2 punkty doświadczenia, a bohater pierwszy z falangami otrzyma 28 punktów doświadczenia. Używamy matematycznego zaokrąglania.

 

Bohater awansuje na wyższy poziom, gdy uzbiera 100% potrzebnego doświadczenia. Im wyższy poziom bohatera, tym więcej punktów doświadczenia potrzebuje do awansu.

Po zdobyciu wyższego poziomu doświadczenia bohater otrzymuje 4 punkty umiejętności, które można dowolnie rozdzielić między atrybuty bohatera. Należy wybierać rozważnie, ponieważ decyzji tej nie da się cofnąć (zobacz jednak Księgę mądrości w Ekwipunku bohatera). W każdy z atrybutów można zainwestować maksymalnie 100 punktów.

Liczba punktów doświadczenia potrzebnych do awansu

Doświadczenie
Poziom pkt   Poziom pkt   Poziom pkt   Poziom pkt   Poziom pkt
0. 0   20. 10500   40. 41000
  60. 91500
  80. 162000
1. 50   21. 11550   41. 43050   61. 94550
  81. 166050
2. 150   22. 12650   42. 45150   62. 97650
  82. 170150
3. 300   23. 13800   43. 47300   63. 100800
  83. 174300
4. 500   24. 15000   44. 49500   64. 104000
  84. 178500
5. 750   25. 16250   45. 51750   65. 107250
  85. 182750
6. 1050   26. 17550   46. 54050   66. 110550
  86. 187050
7. 1400   27. 18900   47. 56400   67. 113900
  87. 191400
8. 1800   28. 20300   48. 58800   68. 117300
  88. 195800
9. 2250   29. 21750   49. 61250   69. 120750
  89. 200250
10. 2750   30. 23250   50. 63750   70. 124250
  90. 204750
11. 3300   31. 24800   51. 66300   71. 127800
  91. 209300
12. 3900   32. 26400   52. 68900   72. 131400
  92. 213900
13. 4550   33. 28050   53. 71550   73. 135050
  93. 218550
14. 5250   34. 29750   54. 74250   74. 138750
  94. 223250
15. 6000   35. 31500   55. 77000   75. 142500
  95. 228000
16. 6800   36. 33300   56. 79800   76. 146300
  96. 232800
17. 7650   37. 35150   57. 82650   77. 150150
  97. 237650
18. 8550   38. 37050   58. 85500   78. 154050
  98. 242550
19. 9500   39. 39000   59. 88500   79. 158000
  99. 247500

Co oznacza informacja „Jeśli zaznaczysz, Twój bohater nie będzie bronił osady, w której stacjonuje” na karcie informacyjnej mojego bohatera?

Oznacza to, że bohater nie podejmie walki, jeśli osada, w kórej się znajduje, zostanie zaatakowana. Jeśli bohater znajduje się w osadzie jako posiłki, zawsze podejmie walkę, niezależnie od tego, czy funkcja jest włączona, czy nie.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie