Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Anulowanie poleceń

Niektóre decyzje i polecenia mogą zostać anulowane po kliknięciu na czerwony krzyżyk, znajdujący się przy informacji o tej akcji (Anuluj).

Budowa i rozbudowa

Poniższa grafika wyjaśnia, jakie straty surowcowe poniesie gracz, jeśli anuluje rozbudowę obiektów w osadzie.

Loss


Jak widać, anulowanie budowy spowoduje, że „oddane” zostaną surowce, które potrzebne były na zbudowanie niższego poziomu, np. anulowanie budowy Lasu na 6. poziom spowoduje, że „oddane” zostaną surowce, które były potrzebne na rozbudowę Lasu na 5. poziom (6-1).

Straty surowców zapobiegają nadużyciom w czasie ataku innego gracza (używanie opcji anulowania jako dodatkowej Kryjówki).

Rozkazy wydawane armii

Przez 90 sekund po wyruszeniu, armia znajduje się wystarczająco blisko, aby posłaniec mógł ją szybko dogonić i przekazać rozkaz powrotu. Przez kliknięcie na czerwony krzyżyk (Anuluj) w  Miejscu zbiórki można rozkazać armii natychmiastowy odwrót do osady, z której wyruszyli, bez względu na to, czy jest to atak, czy posiłki dla sojusznika. Powrót, jak wszelkie inne ruchy jednostek, widoczny jest w Miejscu zbiórki.

Uwaga: Wymarsz Osadników również można anulować. Osadnicy wracają, mimo że ich powrót nie jest widoczny w Miejscu zbiórki.

Sprzedaż na Rynku

Ponieważ oferty sprzedaży surowców nie chronią ich przed zgrabieniem, oferty te zawsze można wycofać przez kliknięcie na czerwony krzyżyk (Anuluj).

Sprzedaż na aukcji

Po wystawieniu przedmiotu na aukcję można anulować ofertę sprzedaży przez kliknięcie na czerwony krzyżyk (Anuluj), jednak tylko w ciągu 5 minut po jej wystawieniu i pod warunkiem, że żaden gracz nie złożył jeszcze oferty w aukcji.

Działania, które nie mogą zostać anulowane

Brak możliwości anulowania tych działań ma na celu zapobieganie możliwym nadużyciom w czasie ataku na osadę (używanie opcji anulowania jako dodatkowej Kryjówki).

Niemożliwe jest także anulowanie:

  • odesłania posiłków,
  • zwolnienia jednostek z pułapek (zarówno przez właściciela jednostek, jak i przez więżącego je Gala).

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie