Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Budowanie przy blokadzie zbożowej (croplock)

"Crop lock" to sytuacja, w której doszło do ujemnej produkcji zboża, to znaczy produkcja zboża przez osadę jest mniejsza niż zużycie zboża przez osadę, nie licząc zużycia zboża przez wojska. W takiej sytuacji nie można nic wybudować, w skrajnych okolicznościach nie dało się tego zmienić.
W przeszłości mogło do tego dojść łatwo, przeważnie przyczyną było:
- koniec produkcji zboża przez bohatera (bohater zginął lub jego punkty umiejętności zostały inaczej rozdzielone)
- bonus +25% do produkcji zboża się zakończył
- zniszczono pola ze zbożem lub inne budynki powiększające produkcję zboża

Aby ułatwić dalsze wyjaśnienia, przyjmijmy na potrzeby tego postu stwierdzenie "dostępne zboże". Będzie ono tutaj oznaczało część produkcji zboża na godzinę, która pozwala na budowanie lub ulepszanie budowli i pól surowców.

  • "Dostępne zboże" to produkcja wszystkich pól zboża powiększona o bonus z Młyna i Piekarni oraz bonus dodawany przez oazy pomniejszona o liczbę mieszkańców osady (wyjątek - nie odlicza się mieszkańców dodanych przez Cud Świata). Zatem produkcja zboża przez bohatera i bonus za Złote Monety nie mają wpływu na "dostępne zboże".
  • Budowanie lub ulepszanie budowli (poza niżej wymienionymi wyjątkami) jest możliwe tylko, jeśli w wyniku takiej budowy "dostępne zboże" nie spadnie poniżej 1 jednostki nagodzinę. 
  • Zawsze możliwa jest budowa i rozbudowa pól ze zbożem.
  • Zawsze możliwe jest wybudowanie Głównego budynku (na poziom 1).
  • Gdy osada produkuje przynajmniej 276 jednostek zboża na godzinę (produkcja, jaką daje 6 pól zboża na 5 poziomie), można także wybudować i rozbudować Magazyn, Spichlerz i Główny budynek maksymalnie do poziomu 10, niezależnie od wartości dostępnego zboża.
  • Budowa i rozbudowa Młynu i Piekarni możliwa jest zawsze wtedy, gdy w efekcie dostępne zboże by się powiększyło (czyli budowa/rozbudowa powiększy produkcję zboża o większą wartość niż zużycie zboża przez dany poziom tego budynku).
  • Zniszczenie (lub obniżenie poziomu) młynu lub piekarni poprzez funkcję Głównego budynku jest możliwe tylko, jeśli nie spowodowałoby to obniżenie "dostępnego zboża" poniżej 1 jednostki na godzinę. "Dostępne zboże" jest zmniejszane o odpowiednią liczbę już w momencie wydania rozkazu zniszczenia/obniżenia poziomu tych budynków.
  • Bohater ma teraz podstawową produkcję zboża równą 6 jednostek na godzinę, niezależnie od ustawienia jego punktów umiejętności. Produkcja ta działa tak, jak normalny bonus do produkcji bohatera, czyli jest dodawany do osady, do której przypisany jest bohater. Produkcja ta nie ma wpływu na "dostępne zboże". Dzięki temu bohater nie może we własnej osadzie umrzeć z głodu, przynajmniej w zwykłych okolicznościach.
  • Martwy bohater nadal produkuje 6 jednostek zboża na godzinę.
  • Gdy bohater jest ożywiany, zaczyna produkować surowce w tym samym momencie, gdy zaczyna zużywać zboże (do tej pory bohater najpierw sprawdzał dostępność zboża, jeśli go nie było, mógł umrzeć od razu po wskrzeszeniu, nawet jeśli miał ustawioną dużą produkcję zboża).

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie