Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Wiadomości

W Travianie każdy gracz ma swoją skrzynkę prywatnych wiadomości. Dostęp do niej znajduje się w górnym panelu.

Przez system prywatnych wiadomości można kontaktować się z Supportem (adresat: Support) i Multihunterem (adresat: Multihunter).

Pamiętaj: Wiadomości mogą być dostępne dla zastępców. Czytanie, archiwizowanie i suwanie wiadomości zależy od tego, jakie uprawnienia zostały przyznane zastępcy.

 

Informacje ogólne

Prywatne wiadomości w grze (ang. InGame messages - IGM) pozwalają na kontaktowanie się z innymi graczami. Każdy ma możliwość pisania, czytania i wysyłania wiadomości, a w przypadku aktywnego Konta Plus – także ich archiwizowania oraz sporządzania notatek.

Po kliknięciu w ikonę skrzynki, zostaniesz przeniesiony do skrzynki odbiorczej, z której możesz uzyskać dostęp do wszystkich opcji związanych z prywatnymi wiadomościami.

Jeśli w skrzynce są wiadomości nieprzeczytane, przy ikonie skrzynki pojawia się też informacja, ile jest takich wiadomości.

Aby wysłać prywatną wiadomość, wystarczy wpisać nick (login) innego gracza jako adresata, temat oraz treść i kliknąć „wyślij”.

W wiadomościach możesz użyć BBCode oraz emotek (zobacz niżej).

Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz również wysyłać wiadomości do wszystkich członków Twojego sojuszu - w polu adresata należy wpisać: [ally].

Możliwe jest też sortowanie wiadomości w porządku od najstarszej do najnowszej (zobacz niżej).

Pamiętaj: wiadomości muszą być zgodne z Zasadami gry.
Nadawca wiadomości zawierającej treści niezgodne z Zasadami gry może zostać ukarany przez Multihuntera. Za wiadomości napisane przez sittera odpowiada również właściciel konta.

Nawigacja skrzynce wiadomości

  • Można przenieść wiadomość do archiwum (funkcja Konto Plus) ze strony podglądu.
  • Można skasować wiadomość ze strony podglądu.
  • Nowe ustawienie pozwala na wybranie liczby pokazywanych raportów na jednej stronie. Domyślna wartość to 10, a maksimum to 99. (funkcja Konto Plus)

BBCode i emotki

Gdy piszesz nową wiadomość lub odpowiadasz na wiadomość otrzymaną od innego gracza nad obszarem, w który wpisujesz tekst, pojawia się specjalby panel, który pozwala na użycie we wiadomości wyróżnień, na tworzenie linków oraz na wstawianie symboli i emotek.


BBcode

Wyróżnienie tekstu i linki

Wyróżnień tekstu dotyczą pierwsze trzy przyciski, natomiast linków – kolejne cztery przyciski. Każdego z nich używamy w ten sposób, że zaznaczamy tekst, który ma zostać wyróżniony lub zamieniony na link i klikamy właściy przycisk.

Drugim sposobem jest najpierw kliknąć odpowieni przycisk (np. B), a nastepnie między otwarciem a zamknięciem kodu ([b][/b]) wpisać tekst, ktory chcemy wyróżnić (np. [b]cele akcji[/b]). W egekcie otrzymujemy: cele akcji.

Wyróżnienia tekstu

W wiadomości warto zaznaczyć najważniejsze informacje wyróżnieniem (pogrubieniem, pochyleniem lub podkreśleniem tekstu). Do tego celu służą pierwsze trzy przyciski: B – pogrubienie, i – pochylenie, U – podkreślenie).

Pamietaj, że zbyt wiele wyróżnień spowoduje, że wiadomość stanie się neiczytelna i zniechęci odbiorcę do uważnego czytania.

Linki

Bardzo przydatną funkcję jest możliwość wstawienia linków do wiadomości. Za pomocą kolejnych ikon możesz wstawić link do: informacji o sojuszu (podaj nazwę sojuszu), profilu gracza (podaj nick gracza), do miejsca na mapie (podaj koordynaty) oraz do raportu (podaj link do raportu lub ID raportu).

W ten sposób gracze, do których piszesz, łatwo znajdą sojusz, gracza czy cel ataku/słania posiłków/surowców. Łatwo też pochwalisz się swoim raportem bitewnym.

Podczas pisania wygląda to tak:


bbcode7.jpg

Jeśli teraz klikniesz przycisk wskazany strzałką, zobaczysz, jak Twoja wiadomość będzie wyglądała po wysłaniu do adresata:


BBcode

Symbole surowców i jednostek oraz emotki

W ostatniej grupie przycisków znalazły się ikonki powszechnie znane w Travianie symbole surowców i jednostek oraz emotikony. Wystarczy kliknąć, by symbol znalazł się w tekście.

Podobnie jak w przypadku wyróżnień i linków, podczas pisania w tekście pojawiają się kody, zawsze jednak przed wysłaniem można podejrzeć wiadomość sformatowaną i z podstawionymi gafikami.

Ta część panelu BBCode działa bardzo intuicyjnie.

Symbole surowców

Kliknięcie symbolu drewna otwiera mały panel, w którym dokonujemy wyboru właściwego sumbolu.

BBcode

Emotki

Kliknięcie symbolu Wikinga daje możliwość wybrania spośród blisko 30 emotek.

Pamiętaj jednak, że znaczna część graczy niechętnie patrzy na wiadomości, w których jest dużo emotek. Warto więc korzystać z nich w umiarkowany sposób.

BBcode

Symbole jednostek

Pod ostatnim przyciskiem kryją się sybole wszystkich jednostek borących udział w grze. Są one ułożone w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się np. w raportach bitewnych oraz oczywiście według przynależności do narodów Traviana (Rzymianie, Germanie, Galowie, Zwierzęta, Natarzy).

BBcode

 

Sortowanie wiadomości

To naprawdę przydatna, choć nieco ukryta funkcja, dzięki której możesz zmienić kolejność wyświetlanych wiadomości.

Standardowo są one ustawione od najnowszej do najstarszej (działa to jak w przypadku raportów).

sortowanie

Jeśli chcesz zobaczyć wiadomości w kolejności od najstarszej do najnowszej (te najstarsze będą na samej górze), kliknij w „Wysłane” (Sent) w główce tabeli z wiadomościami.

sortowanie

Ponowne kliknięcie w „Wysłane” przywróci standardowe ustawienie koleności.

Opcja ta dostępna jest w skrzynce odbiorczej i w skrzynce wiadomości wysłanych oraz w archiwum.

Wysłanie zbyt wielu wiadomości w krótkim czasie

Jeśli w bardzo krótkim czasie wyślesz dużo wiadomości, budowany w grę system antyspamowy może zablokować wysyłanie wiadomości na kilka minut. W takim wypadku otrzymasz komunikat:


Nie ma się czego obawiać. Po prostu zaczekaj wyznaczony czas (10 minut), a problem sam się rozwiąże.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie