Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Interakcje - Informacje ogólne

Każdy gracz może wpływać na rozgrywkę innych. W Travianie można komunikować się, wspierać militarnie, atakować oraz handlować surowcami z bliższymi lub odleglejszymi sąsiadami, można też wystawiać i kupować ekwipunek bohatera na aukcjach. Jednym z ważnych elementów gry est sojusz.

Atak
Posiłki
Handel
Aukcje
Wiadomości
Sojusz

Atak

Każdy może atakować osady innych, o ile nie obejmuje ich ochrona początkowa ani ich konta nie zostały zablokowane przez Multihuntera.

Aby zaatakować, należy posiadać gotowe do drogi jednostki wojskowe oraz cel - wioskę innego gracza. Cel ataku można znaleźć na mapie. Nick gracza, którego osady chcemy zaatakować możemy odszukać również w statystykach lub po prostu wpisać właściwe koordynaty w Miejscu zbiórki i zlecić armii wymarsz.

Podstawową różnicą między atakiem normalnym a grabieżą jest czas trwania walki. W pierwszym przypadku bitwa trwa do czasu, aż jedna ze stron utraci całe wojsko. Podczas grabieży, wojska napastnika oraz obrońcy ścierają się tylko raz i istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że jedna ze stron straci wszystkie jednostki.

Przed wysłaniem armii warto pamiętać o ograniczeniach co do wyboru celu ataku, jakie na wszystkich graczy nakładają Zasady gry.

Zob. Szkolenie i dowodzenie.

Posiłki

Istnieje możliwość wsparcia militarnego osad graczy nieobjętych ochroną początkową ani zablokowanych. Tak jak w przypadku ataku, należy posiadać jednostki, jednak tym razem najlepiej defensywne, oraz cel - osadę, którą chcemy wesprzeć. Wojsko pozostanie w osadzie, do której zostało wysłane do czasu wycofania ich przez właściciela wioski lub gracza, do którego jednostki te należą albo do momentu śmierci w czasie walki. Armia jest utrzymywana na kaszt właściciela osady, w której stacjonuje; jeśli w osadzie zabraknie zboża, jednostki mogą zginąć z głodu.

Zob. Szkolenie i dowodzenie.

Handel

Miejscem w osadzie, które pozwala na wymianę surowców z innymi graczami, jest Rynek.

Aby wybudować Rynek, należy posiadać Główny budynek na 3. poziomie oraz Magazyn surowców i Spichlerz na 1. poziomie. Surowce można wysyłać do innych graczy dopóki w osadzie będą dostępni handlarze oraz naturalnie do momentu opróżnienia Magazynów i Spichlerzy (należy jednak przestrzegać reguł zawartych w Zasadach gry). Do wyboru są trzy warianty handlu:

  • akceptacja gotowej oferty,
  • stworzenie własnej oferty,
  • wysłanie surowców bezpośrednio do wybranego gracza.

Do otrzymania surowców od innych graczy nie jest wymagane posiadanie Rynku, jednak aby korzystać ze wszystkich wymienionych wariantów handlu oraz zobaczyć, jakie surowce zostały wysłane do osady, niezbędne jest posiadanie tego budynku na co najmniej 1. poziomie.

Z każdym kolejnym poziomem Targu (T2.5, T3.5) handlarze mogą jednorazowo przenosić większe ilości surowców.

Aukcje

Na aukcjach można sprzedawać i kupować ekwipunek dla bohatera. Wlutą jest Srebro.

Przedmioty wystawione na aukcji widzą wszyscy uczestnicy gry. Wyposażenia bohatera nie można sprzedać wybranemu graczowi, wszyscy gracze mają taką samą możliwość kupienia wystawionych przedmiotów.

Wiadomości

Prywatne wiadomości w grze (IGM) pozwalają na kontaktowanie się z innymi graczami, a także z Supportem i w razie konieczności - z Multihunterem. Każdy ma możliwość pisania, czytania i wysyłania wiadomości, a w przypadku posiadania konta Plus - także ich archiwizowania oraz sporządzania notatek.

Pamiętaj: wiadomości muszą być zgodne z Zasadami gry. Nadawca wiadomości zawierającej treści niezgodne z Zasadami gry może zostać ukarany przez Multihuntera. Za wiadomości napisane przez sittera odpowiada również właściciel konta.

Zob. Wiadomości i Raporty.

Sojusz

Zob. Sojusz.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie