Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Automatyczne kasowanie raportów i wiadomości

Raporty i wiadomości są całkowicie usuwane z gry:

  • po 3 dniach od skasowania wiadomości przez odbiorcę, wiadomość usuwana jest również ze skrzynki wysłanych wiadomości u jej nadawcy,
  • gdy gracz ma więcej niż 30 raportów/wiadomości, które są starsze niż 3 dni są niezarchiwizowane.

Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie