Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

Stosunki dyplomatyczne sojuszu

W Travianie, zwłaszcza w miarę upływu czasu, pojedynczy sojusz ma nikłe szanse w walce z „resztą świata”. Dlatego w dążeniu do zwyciąstwa tak ważna jest dyplomacja sojuszu, czyli pakty i porozumienia, jakie sojusz zawiera z innymi sojuszami, oraz oficjalnie wypowiedziane wojny.

Koalicja

Koalicję tworzą sojusze, które chcą ze sobą ściśle współpracować. Układ ten powstaje na mocy umowy między dowódcami tych sojuszy. Koalicjanci mają wspólne cele, ale nie we wszystkich sprawach prowadzą takie same działania. Zakres współpracy określany jest  przed dowódców sojuszy przed zawiązaniem koalicji. Zazwyczaj jest to wzajemna pomoc w postaci surowców i wsparcia militarnego oraz wspólne planowanie dużych akcji ofensywnych, a także wspólny wysiłek przy budowie Cudu Świata.

Na serwerach, które wystartowały po 15 września 2019 będzie obowiązywał Nowy system koalicji.

Każdy sojusz może wejść w koalicję z maksymalnie trzema sojuszami.

Pakt o nieagresji (NAP)

Pakt ten (ang. Non-Agresion Pact, NAP) zawierany jest między dwoma sojuszami, które nie chcą ze sobą walczyć, a jednocześnie nie chcą ze sobą współpracować. Zazwyczaj zawierany jest między dużymi sojuszami, ktore chcą uniknąć ciężkich, wyniszczających starć między sobą.

Każdy sojusz może zawrzeć taki pakt tylko z maksymalnie trzema sojuszami.

Wojna

Wojna to poważny konflikt między sojuszami. Wypowiedzenie wojny oznacza zazwyczaj, że za sojuszami, ktore oficjalnie znalazły się w stanie wijny, staną sprzymierzone z nimi sojusze (koalicjanci). Sojusze związane paktem o nieagresji z którąkolwiek ze stron konfliktu zachowują neutralność, czyli nie angazują się w spór.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie