Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

.Informacje podstawowe

Większość artefaktów została wprowadzona do gry w Travianie 3.5. Wcześniej (od Traviana 2) jedynie artefakt Plany budowy Cudu Świata były częścią gry.

Są trzy rodzaje artefaktów:

  • małe, o mocy obejmującej tylko osadę, w której są przechowywane,
  • duże, o mocy obejmującej całe konto (ale bonus jest zazwyczaj mniejszy),
  • unikatowe, o mocy obejmującej całe konto.

Wyjątek – artefakty o mocy losowej (patrz niżej).

Są dwie metody zdobywania artefaktu:

  • odebranie go obecnemu właścicielowi (Natarom lub innemu graczowi)
  • podbicie osady, w której znajduje się artefakt.

Każdy gracz może mieć aktywne maksimum trzy artefakty i tylko jeden artefakt o zasięgu na całe konto, czyli duży lub unikatowy. Jednak posiadać można więcej artefaktów, przy czym „dodatkowe” artefakty można zdobyć jedynie przez podbój osady, w której znajduje się artefakt.

Jeśli gracz posiada już artefakt duży lub unikatowy (czyli działający na całe konto), nie uda mu się wykraść następnego takiego artefaktu. W takim wypadku do zdobycia kolejnego artefaktu o zasięgu na całe konto trzeba posłużyć się druga metodę – podbić osadę z artefaktem.

Gdy gracz posiada mały i duży/unikatowy artefakt z tej samej grupy, mały artefakt działa na osadę, w której się znajduje, a w pozostałych osadach gracza działa artefakt duży/unikatowy.

Artefakty, jako skarby z przeszłości Traviana, pojawiają się w grze wraz z osadami Natarów i rozlokowane są po całej mapie, w Skarbcach. Są też mocno bronione przez Natarów.

Aby zdobyć artefakt, trzeba mieć Skarbiec. Do przejęcia małego artefaktu potrzebny jest Skarbiec na 10. poziomie. Natomiast artefakty działające na całe konto (duże i unikatowe) wymagają Skarbca na 20. poziomie.

Skarbiec obrońcy musi zostać zniszczony, a sam artefakt przejmie tylko bohater, który atakował „normalnie” i szedł z osady z pustym skarbcem na odpowiednim poziomie.

Artefakt aktywuje się po upływie 24 godzin od jego przejęcia na serwerach zwykłych i 12 godzin od czasu przejęcia na serwerach x3. Dotyczy to także przejęcia artefaktu z własnej osady (przeniesienie artefaktu z osady do osady jednego gracza).

Uwaga: W osadach Natarów artefakty są nieaktywne. Jednak po upływie miesiąca od włączenia artefaktów do gry, wszystkie artefakty, które do tego momentu nie zostały zdobyte przez graczy, zaczynają działać.


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie