Travian Answers

Zacznijmy od Twojego pytania

Wyszukaj odpowiedzi na pytania

Aby odnaleźć odpowiedź, wybierz kategorię główną, a następnie podkategorię, spośród tych, które pokażą się niżej. Jeśli nie znajdziesz tego, co Cię interesuje, możesz skontaktować się z nami (informacja niżej).

Mam pytanie o...

Przejdź do szczegółów

Szukaj na mapie serwisu

Być może wolisz szukać na mapie serwisu, podobnej do tych, które znasz z innych stron www. Nie ma sprawy, jeśli to Ci odpowiada, korzystaj z naszej mapy.

ZM - Przegląd sytuacji w osadach

Jako posiadacz Konta Plus masz możliwość lepszego kontrolowania sytuacji w Twoich osadach, co jest szczególnie istotne, gdy masz dużo osad.

Wystarczy kliknąć na nagłówku listy własnych osad (po prawej stronie), by przejść do informacji zbiorczych. Gracz, który ma jedną osadę, również może zobaczyć takie zestawienie – w tym celu należy dodać  dorf3.php na końcu linku http://sx.travian.pl/ (np. s1.travian.pl/dorf3.php).

Przegląd osad przedstawiony jest w tabelach. Pierwsza z nich wygląda tak:

przegląd osad

Przegląd

Atak – jakiego typu ruchy jednostek odbywają się w tym momencie (atak wysłany, atak nadchodzący, wysłanie posiłków, nadejście posiłków, zwiad). Jeśli przytrzymasz mysz nad ikoną, zobaczysz ile jest w tym momencie działań danego typu. Klikniecie w ikonkę przenosi do Miejsca zbiórki.

Budowa – ile budynków jest budowanych lub „zakolejnowanych” do budowy. Jeśli przytrzymasz mysz nad ikonką, zobaczysz jaki budynek jest budowany. Kliknięcie w ikonkę przenosi do odpowiedniego budynku.

Jednostki – jakiego typu jednostki są szkolone w Koszarach, Dużych koszarach, Stajni, Dużej stajni, Warsztacie, Pałacu i Rezydencji, a w przypadku Galów – również informacja o budowanych przez Trapera pułapkach. Jeśli przytrzymasz mysz nad ikonką, zobaczysz ile jednostek danego pypu jest szkolonych. Kliknięcie w ikonkę przenosi do budynku, w którym odbywa się szkolenie.

Handlarze – ilu handlarzy jest w danym momencie dostępnych i iloma w ogóle dysponujesz w tej osadzie. Kliknięcie na liczbach przenosi do Rynku.

Surowce

Zestawienie o produkcji surowców wygląda następująco::

Surowce

W kolumnach pokazana jest wielkość produkcji danego surowca. W kolumnie „Handlarze” ponownie informacja o dostępnych w osadzie handlarzach – w tym momencie i w ogóle.

Magazyn

Zestawienie stanu Twoich budybków do składowania surowców i zboża (Magazyn surowców, Duży magazyn, Spichlerz\, Duży spichlerz) wygląda następująco:

Magazyn
Jeśli liczby w tabeli są czerwone, oznacza to że ilość surowców lub zboża zbliża się do 100% i surowce będą sie przesypywały lub do 0%, co jest groźne zwłaszcza wtedy, gdy brakuje zboża (wojsko zaczyna ginąc z głodu). Zegary obliczają czas do zapełnienia całej powierzchni magazynowania, a w przypadku ujemnej produjcji zboża – do wyczerpania zapasów zboża.

Punkty kultury

Zestawienie generowanych przez osady punktów kultury wygląda następująco:

Punkty kultury
W tabeli znajdują się informacje o produkcji punktów kultury w każdej z osad, o świętach, o jednostkach, których obecność w osadzie dodaje punktów kultury (administratorzy, osadnicy) oraz o slotach, czyli prawie do ekspansji.

Święta – jeśli w osadzie można zorganizować święto, widoczna jest szara kropka (po najechaniu na nią kursorem myszy pokazuje się informacja o poziomie Ratusza); jeśli w osadzie odbywa się święto, odliczany jest czas do końca święta.

Jednostki – pokazane są dostępne jednostki, dzięki którym mozna poszerzyć imerioum (Osadnicy i asministratorzy).

Sloty – pierwsza liczba wskazuje, ile slotów zostało już wykorzystanych, druga liczba – ile slotów daje postawiony w osadzie Pałac/Ratusz w zależności od poziomu tego budynku.

Jednostki

Zestawienie dzieli się na dwie zakładki:

1. Własne jednostki – zawiera informacje o aktualnym stanie armii gracza, z podziałem na poszczególne osady (niezależnie od tego, gdzie to wojsko przebywa)

Jednostki

2. Jednostki w osadach – tu pokazane są jednostki stacjonujące w osadach gracza, wraz ze wskazaniem skąd pochodzą:

Jednostki w osadach


Czy uzyskałeś odpowiedź na swoje pytanie?

Tak   Neutralnie   Nie